Рослини з Червоної книги України (3 видання, 2009 рік), які зростають на території Поліського природного заповідника

Вищі судинні рослини

1. Зелениця сплюснута (дифазіаструм сплюснутий) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
2. Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий) Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
3. Зелениця Цайллера (дифазіаструм Цайллера) Diphasiastrum zeileri (Rouy) Holub
4. Плавунець заплавний (лікоподієлла заплавна) Lycopodiella inundata (L.) Holub
5. Плаун річний Lycopodium annotium L.
6. Осока тонкокорневищна Carex chordorrhiza Ehrh.
7. Півники сибірські Iris sibirica L.
8. Ситник бульбистий Juncus bulbosus L. (J. supinus Moench)
9. Лілія лісова Lilium martagon L.
10. Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
11. Зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) Dactylorhiza incarnatа (L.) Soo s.l.
12. Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) Dactylorhiza majalis (Richb. ) P. F.Hunt et Summerhayes
13. Зозульки Траунштейнера (пальчатокорінник Траунштейнера) Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soo
14. Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) Epipactis helleborine (L.) Crantz
15. Гудієра повзуча Goodyera repens (L.) R. Br.
16. Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich.
17. Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris L.
18. Береза темна Betula obscura A. Kotula
19. Смілка литовська Silene lithuanica Zapal.
20. Росичка середня Drosera intermedia Hayne
21. Хамедафна чашечкова (торф’яниця чашечкова) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
22. Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
23. Астрагал піщаний Astragalus arenarius L.
24. Пухирник середній Utricularia intermedia Hayne
25. Пухирник малий Utricularia minor L.
26. Шолудивник королівський Pedicularis sceptrum-carolinum L.
27. Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill.
28. Верба лапландська Salix lapponum L.
29. Верба чорнична Salix myrtilloides L.
30. Водяний горіх плаваючий Trapa natans L.

Мохи

30. Сфагн м’який Sphagnum molle Sull.
31. Сфагн тоненький Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid)

Водорості

33. Батрахоспермум драглистий Batrachospermum gelatinosum (L.) D.C.
34. Бульбохета майже квадратна Bulbochaete subquadrata Mrozinska-Webb
35. Роя англійська Roya anglica G.S. West in Hodgetts
36. Бамбузіна Бребіссона Bambusina brebissonii Kutz ex Kutz

На початок