Наукові дослідження у заповіднику

Наукові дослідження, фото Канциренко С.

Науковці Поліського природного заповідника прикладають чимало зусиль для вивчення рослинного і тваринного світу заповідної території. Особлива увага приділяється раритетній флорі та фауні. Для проведення досліджень закладаються наукові полігони: постійні пробні площі та трансекти. Провідною темою науково-дослідних робіт є Літопис природи, який ведеться з 1978 року. Результати роботи науковців заповідника щорічно оформляються у вигляді окремих томів. Зараз дослідження проводяться відповідно до «Програми Літопису природи для заповідників та національних парків». Вони включають інвентаризацію біологічного різноманіття, моніторинг чисельності рідкісних та фонових видів тварин, спостереження за станом популяцій рідкісних видів рослин і динамікою рослинних угруповань, спостереження за погодними, гідрологічними, фенологічними факторами, які впливають на природні комплекси. Традиційним для заповідника є ведення календаря природи, який об'єднує фенологічні спостереження за найбільш масовими видами рослин та тварин. Всього за період з 1978 по 2007 рр. підготовано 29 томів літопису.

Результати досліджень публікуються в науковій періодиці, доповідаються на конференціях. Співробітниками наукового відділу та іншими вченими, які працювали на території Поліського заповідника, опубліковано більше 200 статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, захищено 6 кандидатських дисертацій.

На початок